Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Posted on: 16 March 2017
  • By: admin

 

प्रकल्पाचे नाव :  भाजीपाला लागवड

प्रस्तावना : दैनंदिन आहारामध्ये भाजीपाल्याचे खूप गरज आहे कारण शरीरास पोषक असे सर्व घटक भजीपाल्याचे असतात म्हणून भाजीपाला लागवडीच्या खूप महत्व प्राप्त झाले  आहे

. बाजारपेठ पाहणी / अभ्यास :  बाजारपेठेत टाकुया स्वच्छ व तसंच रोगमुक्त भाजीपाला मिळत नाहीत

. मागणी पुरवठा स्थिती : कोबी                     टॅमोटो       कांदा

अंदाजे मागणी             : 80टन                   50टन            100टन

)  अंदाजे पुरवठा             : 50 टन                  30टन                40टन

मागणी  पुरवठ्या 

मधील फरक                     : 30टन                  20टन                  60टन

. स्पर्धकांविषयी : स्पर्धक मोठ्या प्रमाणांत  असून अत्याधुनिक मशीन नसल्यमुळे त्याना जास्त वेळ लागतो परिणामी ग्राहकांना जास्त वेळ त्यामध्ये घालवावा लागतो 

                                                               कोबी                                                             कांदा  टॅमोटो

. सध्याच्या किमतीचे स्वरूप            :  8 रु . कि.                4 रु . कि.                       10 रु . कि.

. तुमच्या उत्पादन / वस्तूची किंमत : 8 रु . कि.                4 रु . कि.                                    10 रु . कि.

 

. उत्पादन करावयाच्या वस्तूचे नाव  :   

 

. उत्पादन करावयाच्या वस्तूचे उपयोग 

नियोजित क्षमता (बाजरपेठ पाहणीनुसार)

                     कोबी                            टॅमोटो            कांदा

)   अंदाजे वार्षिक उत्पादन  : 10टन                      15टन                          5टन

विक्रीची किंमत प्रत्येकी   : 8                                       3                          10

अंदाजे वार्षिक विक्री        : 10000*8                  15000*4              5000*10

                                            80,000                      60,000                  50, 000

                     = 1,90,000/-

 

. उत्पादन प्रक्रिया : 

 

. जागेचा तपशील :  

परिक्षेत्र (एरिया) : 3   चौरस फूट (स्वतःची) 

भाडयाची जागा असेल तर : 10,500/-

३) बांधकामाचे क्षेत्रफळ : 10*10 = 10,000/- .क्र.


 विवरण 


पुरवठादार  


नग


खरेदी किंमत  


एकूण किंमत  


शेरा  


 


 1


 2


 3


 4


 5


 6


1.


 मोटार ३ एच पी


स्थानिक इ दुकाने


1


50,000/-


15,000/-


 


2.


पाईपलाईन


स्थानिक इ दुकाने


1


15,000/-


15,000/-


 


3.


शेती अवजारे1


5,000/-


5,000/-4.


फवारणी यंत्रे
400/-


400/-500/-


500/-


 


एकूण किंमत


 21,000 /-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. यंत्रसामग्री / स्थिर वस्तू :                 

  .क्र.


कच्च्या मालाचे विवरण / नांव 


संख्या  


किंमत  


एकूण किंमत


शेरा  


 1.


शेणखत


 72,000 गाड्या


 100 रु गाडी


5,000 /- 


 


 2.


रासायनिक


500 कि.


4 रु


2,000/- 3.


बियाणे


लि.


500 रु कि.


3,000/-4.


कीटकनाशक


 15  


200 लि. 


 3,000/- 


 


5.


मशागत खर्च4,000


4,000/-6.


बांधणी खर्च


 


2,000


2,000/-


 


 


19,000/-


. कच्च्या मालाची गरज :  वर्ष ( बांधणी खर्च , नाशवंत वस्तू (consumables)) इतर 

 .  उपयोगिता : 

विद्युत               3,600/- 

पाणी नळपट्टी         /-

                             -----------------

                   एकूण 3,600/-रु वर्षासाठी

 

 

. मनुष्यबळाची आवश्यकता

   .क्र.


 कर्मचारी वर्ग


संख्या  


सरासरी दरमहापगार  


एकूण पगार  


 .


 कुशल कामगार


 1


 1,500/-


 1,500/-


 .


 अर्धकुशल कामगार

 .


 अकुशल कामगार


2


 800/-


 1,600/-


 .


 कार्यालयन कामगार

 एकूण खेळते भांडवल : 


 3,100/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. आर्थिक व्यवहार्यता : ( फिजिबिलिटी )

 

 

 खेळते भांडवलाची आवश्यकता

 क्र


वस्तू 


 तीन महिण्यासाठी आवश्यक सटॉकिंग लेव्हल साठा 


 सरासरी दरमहा 


      .


 कच्चा माल 


 -


 4,750/- उत्पादन प्रक्रियेच्या वेळेचा खर्च 


 -
 वीज पाणी खर्च 


 -


 450/- कर्मचारी वर्गाचा पगार 


 -


10,800/- 


 एकूण खेळते  भांडवल 


16,000/-

 

. प्राथमिक आणि उत्पादन पूर्व खर्च : 

.. प्राथमिक खर्च 

 

प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा खर्च : रु. 200/- 

कायदेशीर खर्च (लीगल)                  : रु. 200/- 

.. उभारणी (उत्पादन पूर्व खर्च

प्रवास खर्च                                 : रु. 200/- 

विमा खर्च (इमारत , यंत्रसामग्री )   : रु 200/- 

सुरवातीचा खर्च                            : रु. 200/- 

एकूण प्राथमिक उभारणीपूर्वीचा खर्च       : रु. 1,000/- 

.  प्रकल्प किंमत आणि वित्त व्यवस्था :.क्र.


 विवरण 


 रुपये 


      


 जागा स्वतःची 


 - इमारत 


 10,000/- यंत्रसामग्री 


21,000/- 


 


 प्राथमिक उभारणीचा खर्च 


1,000/- 


 


खेळते भांडवलासाठी स्वतःचा वाटा  (एकूण मागणीच्या २५टक्के)


3,625/-


 एकूण प्रकल्पाची किंमत 


रु. 35,625/-

 

 

.. वित्त व्यवस्था : पंत्रप्रधान रोजगार योजनेअंतर्गत .क्र.  


 विवरण 


 रुपये 


.  


 स्वतःची गुंतवणूक ( टक्के स्वतःची रक्कम


 1,781/-


 


मिळणारे बीज भांडवल  


   /-


   


बँकेचे कर्ज किंवा इतर आर्थिक संस्थांचे कर्ज (९५ टक्के ) 


33,844/- 


 एकूण कर्ज 


35,625/-

 

.  प्रशासकीय आण विक्री खर्च : (वार्षिक .क्र.


 विवरण 


 रुपये 


 


प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी खर्च  


/- 


 


टपाल आणि दूरध्वनी खर्च  


 200/-


 


प्रवास  रिक्षा खर्च  


500/- 


 


 कायदा  व्यवसायिक खर्च 


200/- 


 


 भाडे दर आणि कर खर्च 


200/-


 


 सुरक्षा खर्च 


 1,000


 


 जाहिरात आणि विक्री प्रसिद्धी कमिशन 


 200/-


 


वाहतूक खर्च  


 2,000/- 


   


किरकोळ खर्च  


 1,000/- 


 एकूण खर्च 


5,300/-

 

नफा पत्रक 

 ) वार्षिक मिळकत  : रु. 1,90,000/-

 ) एकूण खर्च (वार्षिक)  :.क्र


 विवरण 


 रुपये 


.  


 कच्चा माल 


  19,000/-


.  


वीज पाणी खर्च  


1,800/-


.  


 कर्मचारी पगार 


37,200/-


.  


 प्रशासकीय  विक्री खर्च 


5,300/-


 .   


 व्याज (१५ टक्के)


5,076


  


घसारा / दुरुस्ती खर्च (१० टक्के)


3,100/-


 एकूण खर्च :


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

एकूण उत्पन्न (वार्षिक)

नफा = एकूण उत्पन्न - एकूण खर्च

) ( )

वार्षिक उत्पन्न - वार्षिक खर्च = वार्षिक नफा 

1,18,524

 1,18,524 / 12 = 9,877/-

मासिक नफा =  

 

 

 मासिक नफा = 9,877/-