Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Posted on: 8 April 2017
  • By: admin

प्रकल्पाचे नाव -  भाताची गिरणी 

शेतकरी शेतात साळी म्हणजे भट पिकवतात भाताची किंवा साळीची टरफले काढून त्यातला तांदूळ वेगळा करणे हे प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे 

तांदुळाच्या गिरणीत तांदूळ

बाजारपेठ

साळीपासून तांदूळ तयार करण्यासाठी भारताच्या या प्रकल्पामध्ये लोणची बनवण्याची प्रक्रिया होतात

१) साळीवरील टरफले व तांदूळ वेगळा करणे

२)तांदुळाला पोलिश करून तांदूळ पांढरा स्वच्छ करणे व पोलिश करणे

३) पॉलिशमुळे काही तांदुळाचे तुकडे होतात ते तुकडे आणि अक्खा तांदूळ

४) तयार लोणचे पॉलिथिनच्या पिशव्यात व बाए वर्गीकरण करायचे

अ) अंदाज 

मनुष्यबळ

कर्मचारी

वर्षात कमी दिवस काम चालेल

150  दिवस

श्रमिक-दिवस

1,050

निर्मिती क्षमता

15,00 किलो

 प्रतिवर्षी

सल्लागारांचे मानधन

कर्ज परतफेड हफ्ता दिल्यानंतर शिल्लक राहिल्या पैशांचा ५ टक्के

 

ब) भांडवली खर्च  

 

20,000

 

30,000

 

15,000

मांडण्या टेबले वगैरे इ फर्निचर

2,000

 

4,000

एकूण

8,900


 

 

क) प्रत्येक्ष कार्यवाहीचा खर्च 

तपशील

संख्या

माप 

दर रु.

रक्कम रु.

वीज

150

 दिवस

 70

10,500

देखभालीचा खर्च

     

7,001

व्यवस्थापन व विक्री व्यवहार खर्च

     

3,900

भाडे

     

3,600

एकूण

 

 

 

25,100

 

ड) बँकेचे कर्ज 

भांडवली खर्च

71,000

खेळते भांडवल

2,008

एकूण

73,008

वजा              अनुदान २५ टक्के

3,000

बँकेचे कर्ज

70,008

 

 

 

इ) आवक 

तपशील

संख्या

माप

दर रु.

रक्कम रु.

टोमॉटो सॉस  विक्री

1,500

 

65

97,500

एकूण

 

 

 

97,500

 

 फ) रोखीचे प्रवाहाचे चित्र  

अंतःप्रवाह

वर्ष 0

वर्ष 1

वर्ष 2

वर्ष 3

वर्ष 4        

वर्ष 5

वर्ष 6

टोमॉटो सॉस  विक्री

0

97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

मुदतीचे कर्ज 

68,000

2008

 

 

 

 

 

भांडवली साहाय्य

3000

 

 

 

 

 

 

एकूण

71,000

99,508

97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

उत्प्रवाह

 

 

 

 

 

 

 

गुंतवणूक खर्च

71,000

 

 

 

 

 

 

उत्पादन खर्च 

 

25100

25100

25100

25100

25100

25100

एकूण

71,000

25100

25100

25100

25100

25100

25100

ऋणसेवा पूर्व निवळ उत्पन्न

0

74408

74408

74408

74408

74408

74408

कर्ज परतफेड

 

30,408

30,408

30,408

 

 

 

ऋणसेवेनंतर निवळउत्पन

0

44000

41992

41992

41992

41992

41992

खेळत्या भांडवलासाठी

 

 

 

 

 

 

 

वेगळी ठवलेली रक्कम

 

2008

 

 

 

 

 

जिल्हा सल्लागारांचे मानधन

 

2200

2100

2100

 

 

 

स्वायत्त वाढीव शिल्ल्लक

 

 

 

 

39792

39792

39792

39792

72400

72400

वजा:मजुरीचा पर्यायी परिव्यय

37800

37800

37800

37800

37800

37800

37800

वाढीव आवक

 

1992

2092

2092

34600

34600

34600

प्रति श्रमदिनाची अवाक

 

38

38

38

69

69

69

 

फ) वित्तीय विश्लेषण 

तपशील

वर्ष 0

वर्ष 1

वर्ष 2

वर्ष 3

वर्ष 4

वर्ष 5

वर्ष 6

आवक

 

97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

खर्च

 

 

 

 

 

 

 

रोकड खर्च

 73,008

 

27300

 

27300

27300

27300

27300

27300

मजुरीचा पर्यायी परिव्यय

 

37800

37800

37800

37800

37800

37800

एकूण

 73,008

72533

72295

72295

71557

71557

71557

निवळ रोकड प्रवाह

 73,008

32400 

 

 

 

32500

32500

32600

32600

32600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

संवेदनात्मक विश्लेषण 

आवक घट                                           31% 

उत्पादन खर्च वाढ  ५%                                 37%

गुंतवणूक खर्च वाढ ५%                                37%                            

 

 

 

बदलत्या किमती 

आवक घट                                            14% 

उत्पादन खर्च वाढ  ५%                                 54%

गुंतवणूक खर्च वाढ ५%                                 71%      

  

व्याजचं दर - १४.५० दरसाल

कच्या मालाचे पुरवठादार - स्थानिक शेतकरी

यंत्रसामग्री पुरवठादार -

१)  मे  कमलाकर नलावडे

नवनाथ शेलर्स ब्लॉक न. २५ शिवाजी उदमनगर कोल्हापूर

२) मे  दांडेकर ब्रदर्स

शिवाजीनगर सांगली - ४१६ ४१६

३) मे  लक्ष्मी इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रियल इस्टेट

बी ७/१ इंडस्ट्रियल इस्टेट मौला अली हैद्राबाद

४) मे पडगिलवार

 

मंगलदास मार्कट अकोला - ४४० ००१