• Posted on: 22 March 2017
  • By: admin

प्रकल्पाचे नाव : बीजोत्पादन तंत्रज्ञान  

प्रस्तावना : वाढती लोकसंख्या आणि त्याकरिता दैनंदिन आहारामध्ये भाजीपाल्याचे खूप गरज आहे कारण शरीरास पोषक असे सर्व घटक भजीपाल्याचे असतात म्हणून भाजीपाला लागवडीच्या खूप महत्व प्राप्त झाले  आहे म्हणून याउद्योगस आजच्या युगात खूप महत्व प्राप्त झाले आहे 

. बाजारपेठ पाहणी / अभ्यास :  उच्च प्रतीच्या व कमी कालवधित तयार होणाऱ्या बीज जातीस बाजारपेठेत खूप मागणी आहे मागणी आहे 

. मागणी पुरवठा स्थिती : 

अंदाजे मागणी             : 5000 किलो / वर्ष 

)  अंदाजे पुरवठा             :  2500 किलो / वर्ष 

मागणी  पुरवठ्या 

मधील फरक                     : 5000 किलो / वर्ष 

. स्पर्धकांविषयी : कमी कालावधीत व उच्य दर्जाचे बीज देण्यात अयशस्वी ठरतात यामुळे आपणास या उद्योगात जास्त स्पर्धा नाही तसेच मोठ्यामोठ्या कंपन्या लहान प्रतीच्या मध्ये आपली आवड दाखवत नाहीत                                                 

. सध्याच्या किमतीचे स्वरूप            : 100 किलो/वर्ष 

. तुमच्या उत्पादन / वस्तूची किंमत :  किलो/वर्ष 

. उत्पादन करावयाच्या वस्तूचे नाव  :   १) कटू २) दोडके ३) काकडीचे बीज उत्पादन 

. उत्पादन करावयाच्या वस्तूचे उपयोग 

नियोजित क्षमता (बाजरपेठ पाहणीनुसार)

)   अंदाजे वार्षिक उत्पादन  : 1500 किलो 

विक्रीची किंमत प्रत्येकी   : 100/-  रु. प्रति किलो 

अंदाजे वार्षिक विक्री   :  100*1500=150000                          

. उत्पादन प्रक्रिया : 

 

. जागेचा तपशील :  

परिक्षेत्र (एरिया) : 2 एकर  (स्वतःची) 

भाडयाची जागा असेल तर : 

३) बांधकामाचे क्षेत्रफळ : 10*10 = 5000/-

 

 .क्र.

 विवरण 

पुरवठादार  

नग

खरेदी किंमत  

एकूण किंमत  

शेरा  

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1.

 लागडी नांगर  

स्थानिक बाजारपेठे 

1

1,000/-

1,000/-

 

2.

बैल जोड  

स्थानिक इ दुकाने

1

10,000/-

10,000/-

 

एकूण किंमत

 11,000 /-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. यंत्रसामग्री / स्थिर वस्तू :                 

 

. कच्च्या मालाची गरज :  वर्ष ( बांधणी खर्च , नाशवंत वस्तू (consumables)) इतर 

 .क्र.

कच्च्या मालाचे विवरण / नांव 

संख्या  

किंमत  

एकूण किंमत

शेरा  

 1.

भूईमूग ढेप 

52500कि.

6रु कि.

3,15,000 /- 

 

 2.

गव्हाचा कोंढा  

40500कि.

1रु कि.

40,500/-

 

 3.

मका 

300000कि.

10रु कि.

3,00,000/-

 

4.

चन्ना सूरी 

22500कि.

1रु कि.

 22,500/- 

 

5.

खनिज मिक्सर 

150कि.

4रु कि.

600/-

 

6.

मिठा 

1500कि.

2रु कि.

3,000/-

 

7.

पिते 

1500कि.

5रु कि.

7,500/-

 

 

6,89,100/-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  उपयोगिता : 

विद्युत               6,000/- 

पाणी नळपट्टी           600/-

                             -----------------

                   एकूण 6,600/-रु वर्षासाठी

 

 

. मनुष्यबळाची आवश्यकता

 

  .क्र.

 कर्मचारी वर्ग

संख्या  

सरासरी दरमहापगार  

एकूण पगार  

 .

 कुशल कामगार

 1

 1,500/-

 1,500/-

 .

 अर्धकुशल कामगार

     

 .

 अकुशल कामगार

1

 1,000/-

 1,000/-

 .

 कार्यालयन कामगार

     

 एकूण खेळते भांडवल : 

 2,500/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . आर्थिक व्यवहार्यता : ( फिजिबिलिटी )

 

 

 खेळते भांडवलाची आवश्यकता

 

क्र

वस्तू 

 तीन महिण्यासाठी आवश्यक सटॉकिंग लेव्हल साठा 

 सरासरी दरमहा 

      .

 कच्चा माल 

 -

1,72,275/-

 उत्पादन प्रक्रियेच्या वेळेचा खर्च 

 -

 

 वीज पाणी खर्च 

 -

 1,650/-

 कर्मचारी वर्गाचा पगार 

 -

7,500/- 

 एकूण खेळते  भांडवल 

1,81,425/-

 

. प्राथमिक आणि उत्पादन पूर्व खर्च : 

.. प्राथमिक खर्च 

 

प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा खर्च : रु. 200/- 

कायदेशीर खर्च (लीगल)                  : रु. 500/- 

.. उभारणी (उत्पादन पूर्व खर्च

प्रवास खर्च                                 : रु. 1,000/- 

विमा खर्च (इमारत , यंत्रसामग्री )   : रु 500/- 

सुरवातीचा खर्च                            : रु. 500/- 

एकूण प्राथमिक उभारणीपूर्वीचा खर्च       : रु. 2,700/- 

.  प्रकल्प किंमत आणि वित्त व्यवस्था :

.क्र.

 विवरण 

 रुपये 

      

 जागा स्वतःची 

25,000/-

 इमारत 

 99,000/-

 यंत्रसामग्री 

2,700/- 

 

 प्राथमिक उभारणीचा खर्च 

45,356/- 

 

खेळते भांडवलासाठी स्वतःचा वाटा  (एकूण मागणीच्या २५टक्के)

 

 एकूण प्रकल्पाची किंमत 

रु. 1,72,56/-

 

 

.. वित्त व्यवस्था : पंत्रप्रधान रोजगार योजनेअंतर्गत 

.क्र.  

 विवरण 

 रुपये 

.  

 स्वतःची गुंतवणूक ( टक्के स्वतःची रक्कम

 17,205/-

 

मिळणारे बीज भांडवल  

   25,808/-

   

बँकेचे कर्ज किंवा इतर आर्थिक संस्थांचे कर्ज (९५ टक्के ) 

1,29,056/- 

 एकूण कर्ज 

1,72,056/-

 

.  प्रशासकीय आण विक्री खर्च : (वार्षिक

 .क्र.

 विवरण 

 रुपये 

 

प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी खर्च  

200/- 

 

टपाल आणि दूरध्वनी खर्च  

 100/-

 

प्रवास  रिक्षा खर्च  

200/- 

 

 कायदा  व्यवसायिक खर्च 

200/- 

 

 भाडे दर आणि कर खर्च 

100/-

 

 सुरक्षा खर्च 

 500

 

 जाहिरात आणि विक्री प्रसिद्धी कमिशन 

 500/-

 

वाहतूक खर्च  

 1,000/- 

   

किरकोळ खर्च  

 500/- 

 एकूण खर्च 

3,300/-

 

नफा पत्रक 

 ) वार्षिक मिळकत  : रु. 1,50,000/-

 ) एकूण खर्च (वार्षिक)  :

.क्र

 विवरण 

 रुपये 

.  

 कच्चा माल 

  32,805/-

.  

वीज पाणी खर्च  

1,800/-

.  

 कर्मचारी पगार 

30,000/-

.  

 प्रशासकीय  विक्री खर्च 

3,300/-

 .   

 व्याज (१५ टक्के)

3,339/-

  

घसारा / दुरुस्ती खर्च (१० टक्के)

1,800/-

 एकूण खर्च :

 73,044/-

 

एकूण उत्पन्न (वार्षिक)

नफा = एकूण उत्पन्न - एकूण खर्च

) ( )

वार्षिक उत्पन्न - वार्षिक खर्च = वार्षिक नफा 

   1,50,000/- -  73,044/-  =  76,956/-

   मासिक नफा =  76,956 / 12 = 6,413/-

 

 

 

 मासिक नफा = 6,413/-